Bladwijzer: [e-Books resell rights]

Resell Rights

Wie een digitaal product zoals een e-Book koopt, kan vier verschillende "rechten" kopen:
  1. userright: je mag het boek voor jezelf gebruiken
  2. resellright: je mag bovendien het userright verkopen
  3. masterright: je mag bovendien zowel het resellright als het masterright verkopen
  4. ownerright: je mag met het product doen wat je wilt
Hier komt het in feite allemaal op neer.

1. Een userright is een gebruiksrecht. Je koopt het recht om een product te gebruiken. Dat gebruiksrecht is meestal persoonlijk en dus meestal ook NIET overdraagbaar! Software doorverkopen (of doorgeven) mag eigenlijk alleen als het EXPLICIET in je gebruiksovereenkomst staat.
Microsoft vindt het bijvoorbeeld goed dat leveranciers PC's verkopen inclusief Windows. Deze versie van Windows is conform de voorwaarden gekoppeld aan de PC en NIET aan de persoon. Met andere woorden: als je je PC doorverkoopt, geef je Windows mee. Die versie mag je zelf daarna NIET meer gebruiken.
De meeste andere software moet je in zo'n geval eigenlijk van je PC verwijderen, omdat die op JOUW naam staat (dus zelfs "legale" software wordt eigenlijk "illegaal" zodra het tweedehands verkocht wordt).

2. Met een resellright heb je het recht om het userright te verkopen. Resellrights zijn eigenlijk altijd persoonlijk: je kunt het resellright niet doorverkopen of weggeven - de volgende eigenaar kan van jou uitsluitend een userright verkrijgen. Vaak worden daar dan ook nog allerlei voorwaarden aan verbonden:
  • dat je het niet weg mag geven
  • of juist dat je het ALLEEN MAAR weg mag geven
  • dat er een minimum prijs van toepassing is
  • dat er maximum prijs van toepassing is
  • en vaak mag je het ook niet samen met andere producten verkopen
Deze laatste voorwaarde is ontstaan nadat een paar slimme marketing jongens twee producten met ieder een minimumprijs van $35 samen voor $35 gingen verkopen: als een leverancier dan vroeg hoe dat zat, zeiden ze altijd dat het ANDERE product gratis was...

In ieder geval mag je het userright op dat product zo vaak verkopen als je maar wilt. En je mag ALLE winst houden!

3. Een masterright lijkt op een resellright, maar gaat maar liefst twee stapjes verder. Je kunt daarmee namelijk niet alleen het userright EN het resell right verkopen... je kunt ook het masterright zelf verkopen!
Let op: met masterrights mag je een product dus niet wijzigen! Je mag geen links wijzigen, geen teksten bewerken, geen software opnieuw compileren... helemaal niets! Je mag alleen de verschillende rechten op het ongewijzigde product verkopen!

4. Om een product te mogen wijzigen heb je het ownerright (of sourceright) nodig. Daar zitten de noodzakelijke bronteksten bij om er een "eigen" product van te maken, waarbij je (mits je ook daadwerkelijk veranderingen aanbrengt) zelfs het auteursrecht mag claimen.


Dat is het - dat zijn in het algemeen de verschillende rechten die je kunt kopen.

Hou er echter altijd rekening mee dat sommige "owners" van deze standaards afwijken. Als je daar geen rekening mee houdt loop je het risico om van een misdaad beschuldigd te worden! En dat is het, zeker gezien de forse Amerikaanse strafmaten, zeker niet waard.
Als je iets aan het product zou willen wijzigen is het verstandig daar eerst toestemming voor te vragen bij iemand (meestal is er maar eentje) met ownerrights. In het ergste geval zegt die "Nee", maar dan loop je in ieder geval niet het risico om iets illegaals te doen.